Op zondag 21 juli zijn al onze winkels gesloten, behalve Torfs Oostende en Blankenberge

Winkels

Je hebt nog geen favoriete winkel

Alle winkels
nl Nederlands fr français

Wedstrijdreglement | Post je foto op Instagram met #sterkinjeschoenen. Locatie: Zomerhit Blankenberge

Door deelname aan de wedstrijd ”Post je foto op Instagram met #sterkinjeschoenen!” van de nv Schoenen Torfs, aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.


 1. De wedstrijd ”Post je foto op Instagram met #sterkinjeschoenen!” (hierna genoemd als wedstrijd) van de nv Schoenen Torfs (hierna genoemd als Torfs), is toegankelijk voor iedereen. Bij een deelnemer van 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden. Personeelsleden en freelance medewerkers van Torfs en hun inwonende familieleden, worden uitgesloten van deelname.

 2. Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaars is definitief en wordt op basis van objectieve criteria door Torfs vastgesteld.

 3. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie, voor communicatie m.b.t. deze wedstrijd, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.

 4. Deze wedstrijd loopt van maandag 8 juli 2024 tot en met zaterdag 31 augustus 2024.

 5. Wie tijdens de wedstrijdperiode (08/07/2024 t.e.m. 31/08/2024) een foto post op instagram met hashtag #sterkinjeschoenen maakt kans op de prijs.

 6. Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op volgende prijs: Wekelijks wordt een Torfs-waardebon uitgeraakt t.w.v. 100 euro (honderd euro) die kan gebruikt worden voor een aankoop in één van de Torfs-winkels of op torfs.be. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden.

 7. De winnaars worden per bericht op Instagram op de hoogte gebracht. Het recht op de prijs vervalt:
  • • wanneer de winnaar zijn prijs niet bevestigt binnen de aangeduide periode in het bericht;
  • • wanneer duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid;
  • • wanneer er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…)

 8. Elke week wordt er een winnaar gekozen uit de inzendingen van de week die net voorbij is. Eerdere inzendingen tellen niet meer mee.

 9. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam, woonplaats en foto’s op de verschillende communicatieplatformen van Torfs (facebookpagina/twitter/instagram/website/…) kunnen vermeld worden.

 10. Schoenen Torfs kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
  • • transmissies via het Internet;
  • • slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software;
  • • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
  • • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

  Schoenen Torfs kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Schoenen Torfs.

Vragen? Contacteer onze klantenservice!

Heb je nog vragen rond onze acties of jouw bestelling? Contacteer dan onze klantenservice via 03 776 00 00 of klantenservice@torfs.be!