Winkels

Je hebt nog geen favoriete winkel

Alle winkels
nl Nederlands fr français

Algemene voorwaarden Torfs webshop

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Toch liever iets korter en eenvoudiger? Dan verwijzen we je graag door naar onze ’veelgestelde vragen’ pagina. Neem zeker contact op met onze online klantenservice als je hierna nog met vragen zit.

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de NV L. TORFS met ondernemingsnummer 0404.054.092 en maatschappelijke zetel te Industriepark-West 50, 9100 St. Niklaas (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De NV L. TORFS heeft als BTW-nummer BE 0404.054.092 en als IBAN BE37 4070 5089 0128. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Torfs wordt geplaatst via www.torfs.be of www.torfs.nl.

De website van de NV TORFS werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. ‘bescherming van de privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantenservice ingeval van onduidelijkheid. Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek veelgestelde vragen.

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.torfs.be of www.torfs.nl.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantenservice.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. ‘handtekening en bewijs’.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantenservice voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons‘ of via e-mail aan klantenservice@torfs.be. of op het telefoonnummer 03 776 00 00. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in België zijn de prijzen inclusief leveringskosten, met uitzondering van een aankoop onder €29,95 (€3,95 verzendkosten), avondleveringen (€4,59) en zaterdagleveringen in België (€1,25 verzendkosten). De kosten voor verzending naar andere landen buiten België is € 4,95.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving, PayPal, Belfius online, ING online, KBC online of Apple Pay.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling. Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de online klantenservice om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen. Bij betaling met een voucher in een Torfs-winkel kan voor het verschilbedrag wel een nieuwe voucher worden gegeven, en in bepaalde gevallen worden terugbetaald.

Torfs aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

De regering voert sinds 1 december 2019 een verplichte afronding uit naar 0 of 5 eurocent voor betalingen met cash geld. Het totaal bedrag dat in onze winkels moet worden betaald wordt als volgt afgerond:

• 1 en 2 cent worden verlaagd naar 0 cent

• 3 en 4 cent worden verhoogd naar 5 cent

•6 en 7 cent worden verlaagd naar 5 cent

•8 en 9 cent worden verhoogd naar 10 cent

De betalingen met bankkaart worden niet afgerond.

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Monaco, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door ophaling in een Torfs-winkel naar keuze. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De verkoper neemt de verzendingskosten op zich voor daglevering in België (maandag tot en met vrijdag). Hoger onder art. ‘betaling’ wordt een overzicht van de verzendingskosten naar andere landen en in België op zaterdag, gegeven.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor, postpunt of pakketautomaat van Bpack 24/7 wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met Bpost. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van Bpost. De klant die kiest voor levering in een Torfs-winkel ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de zending is toegekomen in de gewenste winkel. De klant die kiest voor levering in een postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Indien we er niet in slagen om de bestelling te leveren binnen de afgesproken termijn, dan kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden.

Naast bestellen kan de klant via de webshop ook kosteloos artikelen reserveren via Click & Collect. Aan Click & Collect is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel, waarna aan de klant per e-mail een reserveringsbevestiging wordt verzonden. De gereserveerde artikelen worden na het verzenden van de reserveringsbevestiging gedurende vijf dagen ter beschikking gehouden van de klant in de gekozen Torfs-winkel.

Bij een reservering via Click & Collect is enkel een betaling in het winkelpunt mogelijk.

Elke klant kan hoogstens twee artikelen tegelijk per dag reserveren via Click & Collect. Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden. Indien de verkoper schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 30 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen 30 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in één van de Torfs-winkels. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in een verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt terugbetaald of ontvangt een tegoedbon. Cadeaubonnen die in de winkel worden aangekocht kunnen niet geretourneerd worden.

De klant kan ook het artikel binnen de 30 kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in een gesloten doos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: NV TORFS, Afschrijverslaan 2, 9140 Temse. Wegens ecologische redenen raden we aan om hiervoor telkens de originele verzenddoos te hergebruiken. In het geval van beschadiging van de goederen, staat de klant in voor de waardevermindering.

Terugzending vanuit België is kosteloos. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in een Bpost postkantoor en op kosten van de verkoper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

Elke retour wordt aanvaard. Torfs behoudt zich het recht voor om eventuele waardeverminderingen van gedragen, bevuilde of beschadigingen schoenen en / of kleding in mindering te brengen van het oorspronkelijke aankoopbedrag voor de terugbetaling.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder art. ‘betaling’.

Hier kan je het retourformulier downloaden:

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 2 maanden telefonisch via het nummer 03 776 00 00 of schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres Torfs NV, Industriepark-West 50, 9100 St. Niklaas, via een bericht op de contactpagina van de webshop, een mail naar klantenservice@torfs.be. De klant mag een antwoord verwachten binnen 48u.

In geval van gesignaleerde problemen buiten de normale slijtage die het gevolg is van een normaal gebruik, moet de klant dit melden aan de online klantenservice binnen de 2 maanden na vaststelling. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. ‘retour’. De kosten van verzending in geval van garantie vallen ten laste van de verkoper.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op klantenservice@torfs.be, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op www.safeshops.be/nl/consumers-complaints worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen. Je kan hen ook schriftelijk bereiken: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

Hiernaast kan je ook voor een geschillenregeling terecht bij de Consumentenombudsdienst en bij de Europese Geschillencommissie.

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de verkoper. Het Privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Met dit Privacybeleid leeft de verkoper de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Middels huidig Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met de klantenservice, volgens de procedure beschreven in het Privacybeleid van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

Voor meer informatie over de voorwaarden van ons Samen Torfs klantenbeloningsprogramma, kan je terecht bij de Veelgestelde Vragen over Samen Torfs.

#sterkinjeschoenen – ALGEMENE VOORWAARDEN

We vinden het geweldig als jij deel uitmaakt van onze Torfs community en jouw Torfs look deelt op sociale media! Het kan dat we je vragen of we jouw foto of video mogen delen op onze Torfs kanalen, bijvoorbeeld de Torfs Instagram of Facebook, op onze website of in één van onze mailings.

Door ons te antwoorden met #yestorfs, geef je:

• Torfs de toelating om je foto te gebruiken voor haar marketing en/of reclame, waaronder de galerij op de website (torfs.be en torfs.nl), sociale media, e-mails en andere klantcommunicatie, POS-materiaal en overige marketinginitiatieven.
• Torfs de toelating om je foto te gebruiken tot je die toelating herroept.

Jij krijgt in ruil:

• Gratis publiciteit op onze kanalen en onze website (torfs.be en torfs.nl).
• De mogelijkheid om de door jou verleende toelating op elk moment te herroepen.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verleen je Torfs een niet-exclusieve, royaltyvrije en wereldwijde licentie om je foto te gebruiken en te delen voor marketing- en/of reclamedoeleinden, met inbegrip van het recht om je foto's te reproduceren, distribueren, veranderen en bewerken. Je erkent en garandeert dat je de rechten op het ingediende materiaal in handen hebt, en dat je de toestemming hebt van alle personen die op de foto's staan. De foto zal op elk moment jouw eigendom blijven en de verleende toelating kan worden ingetrokken.


Herroeping van toelating


Als je je toelating wilt herroepen, stuur je ons een e-mail naar info@torfs.be; we zullen je foto dan binnen 14 dagen verwijderen uit onze digitale kanalen. Als we je foto hebben gebruikt in onze nieuwsbrief en/of ons magazine, kan de foto niet worden verwijderd, maar we zullen hem dan later niet meer opnieuw gebruiken. We kijken ernaar uit om jouw leuke content te delen!

Lees hier alles over het privacybeleid van Torfs.


Laatst bijgewerkt 16/03/2021

Hier kunnen de algemene voorwaarden gedownload worden: