Winkels

Je hebt nog geen favoriete winkel

Alle winkels
nl Nederlands fr français

Duurzaamheid bij Torfs

null

50%

minder uitstoot sinds 2009, terwijl onze omzet verdubbelde!
null

€200.000

jaarlijks aan goede doelen, of 1,5% van onze bedrijfswinst
null

11

keer Beste Werkgever

Onze missie en visie


Als familiebedrijf zit het namelijk in onze genen om zorg te dragen voor elkaar én de maatschappij waarin we leven. We geloven dat deze 360° zorgzaamheid resulteert in 360° winst.
image-klimaat

#SamenSterk voor ons klimaat

We hebben de ambitie om tegen 2025 enkel groene energie aan te kopen voor ons energiegebruik en verwarming en bovendien ons bedrijfswagenpark volledig te elektrificeren. Daarnaast ambiëren we 30% te besparen op de CO2-uitstoot van personenwagens, verpakking & afval en onze webshop.#SamenSterk voor onze klanten & medewerkers

Gelukkige medewerkers en gelukkige klanten, daar gaan we voor. We zijn 11 keer tot Beste werkgever uitgeroepen en 17 keer tot Beste winkelketen, ook in 2023 gaan we voor de eerste plaats!

#SamenSterk voor onze samenleving

Duurzaam ondernemen gaat voor ons hand in hand met teruggeven aan de maatschappij. Zo investeren we jaarlijks 1,5% van onze bedrijfswinst in ons goede doelen beleid - wat de voorbije jaren neer kwam op zo'n 200.000 EUR!

#SamenSterk voor ons product

We weten dat we op vlak van ons product en duurzaam aankopen nog een hele weg te gaan hebben. Dit wordt één van onze grootste aandachtspunten de komende jaren.
#SamenSterk voor ons klimaat
DE UITSTOOT BIJ
TORFS
Hoe meten we de uitstoot bij Torfs?
CO2 - Autorit Icon

1 ton CO2 komt overeen met...
een autorit van België naar New Delhi in India

CO2 - Huishouden Icon

1 ton CO2 komt overeen met...
2 maanden huishoudelijk energieverbruik van een gezin
CO2 - Transport Icon

1 ton CO2 komt overeen met...
de productie en transport van 40 paar schoenen
Wat is de uitstoot van Torfs

Scope 1 - 2

De rechtstreekse uitstoot, ofwel de uitstoot op ons "bedrijfsniveau", bedroeg in 2021 876 ton CO2, ofwel het equivalent van 87 gezinnen.

De uitstoot die we hier tellen bevat die van onze bedrijfswagens, onze vrachtwagens, onze verwarming en de koelmiddelen.

Torfs uitstoot - Diagram 2021

Scope 3

Onze onrechtstreekse uitstoot, die samen met onze rechtstreekse uitstoot, de uitstoot op "ketenniveau" uitmaken bedroeg in 2021 688t CO2.

De uitstoot die we hier tellen bevat het woon-werk verkeer, de energielevering, afval- en water, zakenreizen, last mile delivery en verpakkingen. De uitstoot gelinkt aan de productie van de schoenen (en andere producten), het klantentransport, en de kapitaalgoederen zijn niet meegenomen in deze rapportering. Deze uitstoot zou bij benadering 40 maal hoger liggen dan de uitstoot die wel in kaart gebracht is. We werken volop aan het inzichtelijk maken van onze volledige CO2-voetafdruk.
Torfs uitstoot - Diagram 2021

Torfs 2021 – m.u.v. de uitstoot gerelateerd aan de productie en het transport van onze verkochte goederen

Deze uitstoot bedroeg in 2021 1538 ton CO2, een equivalent van de uitstoot van 150 Belgische gezinnen.

CO2-uitstoot Torfs vs. gemiddeld gezin
Onze klimaatambities
voor 2025

Energie & verwarming op naar 0t CO2▲

Bedrijfswagens op naar 0t CO2▲

Personenwagens op naar -30%t CO2▲

Verpakking & afval op naar -30%t CO2▲

Webshop op naar -30%t CO2▲

Volledig groene energie en verwarming in onze gebouwen
GEBOUWEN
TORFS 2025

Onze winkels

Naast onze 70 winkelpunten hebben we ons hoofdkantoor en ons distributiecentrum. De uitstoot die hiermee gepaard gaat is: verbruik energie, de winkel inrichting, en de koelmiddelen die nodig zijn het verwarmings- & airco systeem. Uitstoot gerelateerd aan de bouw zelf is nog niet in kaart gebracht.

Op naar 100% Groene Energie tegen 2025

Aangezien we hier al jaar en dag aan sleutelen staan we hier reeds zeer ver. Nog enkele moeilijke winkels te gaan en dan zijn we er!

De besparing die we gaan creëren tov 2021 is 179t CO2, wat overeenkomt met de uitstoot van 18 gezinnen.
ONZE VOORUITGANG ten opzichten van 2019
45%
null

Onze activiteiten

null
In de periode van 2019-2022 hebben we 25 winkels overgezet op groene, Belgische stroom!
null
Project ten afval: bij elke verbouwing nodigen we klanten en lokale ondernemingen, scholen, ... uit om gratis onze oude meubels mee te nemen.
null
Duurzamer bouwen: nieuwe winkels worden gebouwd of verbouwd naar de meest duurzame normen wat betreft isolatie, verlichting, meubilair, warmtepompen,...
null
Plaatsing shopcontrollers: op deze manier beheren we de verwarming en airco van op afstand, en kunnen we die automatisch laten werken (in combinatie met de schuifdeuren,...)
Straffe ambities rond transport en mobiliteit
MOBILITEIT EN TRANSPORT
TORFS 2025
Mobiliteit

Onder mobiliteit verstaan we bij Torfs alle bedrijfswagens en (lichte) vrachtwagens (Scope 1 & 2). Daarnaast kijken we ook naar onze uitstoot van onze (600) collega's zonder bedrijfswagen en zakenreizen.

Onze bedrijfswagens rijden op groene elektriciteit tegen 2025

Alle bestellingen sinds 2022 zijn volledig elektrische wagens

De besparing die we gaan creëren tov 2021 is 313t CO2, wat overeenkomt met de CO2 voetafdruk van 31 gezinnen.
ONZE VOORUITGANG ten opzichten van 2019
32%
null

Het personenverkeer van collega's zonder bedrijfswagens moet omlaag met 30%

Een erg uitdagende target, maar door middel van de juiste stimuli helpen we onze collega's om te kiezen voor groenere mobiliteit.

De besparing die we gaan creëren tov 2021 is 67t CO2, wat overeenkomt met het huishoudelijk energie verbruiken van 7 gezinnen.
ONZE VOORUITGANG ten opzichten van 2019
17%
null

Onze activiteiten

null
Aankoop nieuwe vrachtwagens: Deze nieuwe wagens zijn klaar om op biodiesel te rijden. Vanwege de onduidelijkheid over de duurzaamheidsimpact van HVO is er nog geen plan om hierop over te stappen.
null
Nieuwe regels op bedrijfsvoertuigen: enkel nog groene energie.
Nee tegen overbodig plastic
TORFS
2025
Afval & verpakkingen

Als retailer is het een must om over het hele proces zorg te dragen voor de afvalstromingen en de duurzaamheid van de verpakkingen (Scope 3).

Verpakking gerelateerde CO2 uitstoot moet 30% beter in 2025

Door op een slimme manier samen te werken met onze leveranciers vermijden we onnodige verpakking.

De besparing die we gaan creëren tov 2021 is 18t CO2, wat overeenkomt met de CO2 voetafdruk van 2 gezinnen.
ONZE VOORUITGANG ten opzichten van 2019
1%
null

Afval gerelateerde CO2 uitstoot moet 30% beter in 2025

Door nog zorgvuldiger te recycleren proberen we om onze restafval naar een absoluut minimum terug te dringen.

De besparing die we gaan creëren tov 2021 is 30t CO2, wat overeenkomt met de CO2 voetafdruk van een 3 gezinnen..
ONZE VOORUITGANG ten opzichten van 2019
100%
null

Onze activiteiten

null
Overschakeling op nieuwe restafval vuilniszakken: nultolernatie tegen GFT, plastiek of karton in de restafvalzak.
null
Nieuwe processen om verpakking te besparen in ons distributiecentrum
Duurzamere e-commerce
WEBSHOP
2025

Webshop

Onze webshop is nu goed voor 15% van onze verkopen. Duurzaam gelinkt aan thuislevering is een grote uitdaging (Scope 3).

De levering vanuit onze webshop moet 30% duurzamer

We moedigen de klant aan te kiezen voor de meest duurzame leveringsopties, daarnaast werken we met onze partners aan een zo groen mogelijk keuze palet.

De besparing die we gaan creëren tov 2021 is 5t CO2, wat overeenkomt met de CO2 voetafdruk van een half gezin.
ONZE VOORUITGANG ten opzichten van 2019
79%
null

Onze activiteiten

null
CULT samenwerking: een samenwerkingsverband dat druk uitoefent op verschillende stakeholders voor een duurzame levering.
null
Herbruikbare zakjes test: zakjes die 100 keer gebruikt worden, nog duurzamer dan 100% gerecycleerde kartonnen dozen!
Waarom is klimaat zo belangrijk voor Torfs?

Als familiebedrijf zit het in ons DNA om op lange termijn te kijken. De klimaatopwarming en alle gevolgen hiervan hebben een drastische impact op de levens van de volgende generaties en willen we hiermee het voortouw nemen.


Sinds begin vorige eeuw verbranden we op grote schaal fossiele brandstoffen waardoor er extra broeikasgassen vrijkomen.

De aarde warmt hierdoor op aan een zorgwekkend snel tempo, 10 keer sneller dan ooit.

Een paar graden meer of minder lijkt niet meteen grote impact te hebben: maar we weten uit het verleden dat zulke temperatuur wijzigingen dat op termijn gepaard gaan met uitstervingsgolven van planten en dieren.

Het klimaatakkoord van Parijs stipuleert dat we de opwarming moeten beperken tot onder de 2 graden C, en liefst onder de 1,5 graden C om deze drastische gevolgen te beperken.
#SamenSterk voor onze klanten en medewerkers
greatplacetowork
Great place to work

Bij Torfs willen we dat onze mensen écht centraal staan en dat ze de kans krijgen om hun talenten ten volle te ontplooien. Oprechte waardering is hierbij een heel belangrijke waarde. Onze medewerkers weten dit blijkbaar erg te appreciëren want wij behaalden 10 keer de eerste plaats van Great Place to Work in België en ook één keer de eerste plaats van Great Place to Work in Europa (in categorie van bedrijven met meer dan 500 werknemers). Een erkenning die je krijgt voor goed werkgeverschap en mensgerichte organisatiecultuur en waar we heel fier op zijn.
iedereenwelkom
Iedereen welkom

We leven in een heel diverse samenleving. Torfs wil een bedrijf zijn waarin iedereen zich welkom voelt en zijn authentieke IK kan zijn. Bij Torfs is dan ook iedereen welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, religie, afkomst, seksualiteit… Ook mensen met een fysieke of mentale beperking. Zo werken we oa samen met diensten Begeleid Werken en beschutte werkplaatsen.

Wist je dat Wouter Torfs ook ambassadeur is voor SODA-jobs? Het SODA-attest dient als beloning voor leerlingen met een positieve professionele attitude in het BuSO, BSO en TSO. Zo kunnen we gemotiveerde leerlingen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.

samentegenpesten

#samentegenpesten

Bij Torfs vinden we dat alle kinderen sterk in hun schoenen moeten kunnen staan. Daarom proberen we er onze medewerkers en klanten van bewust te maken dat pesten niet OK is. Vandaar dat wij ook partner zijn van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en steunen wij zo de Vlaamse Week tegen pesten.
samenfit
Happinessaanbod voor medewerkers

Met haar programma "Go for your happiness" wil Torfs bouwen aan het mentale en fysieke welzijn van haar medewerkers en klanten. We geloven erin dat fitheid in geest en lichaam zorgt voor meer geluk.

Jaarlijks stelt Torfs een gevarieerd aanbod samen van workshops en andere initiatieven waaraan medewerkers gratis kunnen deelnemen. Daarnaast zijn er de maandelijkse happiness-challenges waarbij medewerkers op verschillende vlakken worden uitgedaagd.

samenfitklanten
Loopevents voor medewerkers én klanten

Ook staan er jaarlijks enkele loopevents op de planning waaraan zowel onze medewerkers als onze klanten kosteloos kunnen participeren.
  • •Maart: Natuurlopen van Lier
  • •September: Ballonloop (Sint-Niklaas)


Wist je dat we tijdens de laatste Ballonloop met 400 Torfskes, klanten en medewerkers, aan de start kwamen? De straten van Sint-Niklaas kleurden die dag geel.

samentegenborstkanker
Samen strijden tegen borstkanker

Als bedrijf met meer dan 95% vrouwelijke werknemers vindt Torfs het belangrijk om mee haar schouders te zetten onder de strijd tegen borstkanker. Daarom kan je tijdens oktober, internationale borstkankermaand, bij Torfs het roze lintje van Pink Ribbon kopen. Daarnaast doet Torfs, samen met klanten en medewerkers, tweemaal per jaar mee aan De Roze Mars.

#SamenSterk voor onze samenleving

Jaarlijks schenken we bij Torfs minstens 1,5% van onze bedrijfswinst aan het goede doel, in 2022 €200.000. Hierbij vinden we het belangrijk om zowel projecten in het Noorden als in het Zuiden te steunen.
wereldbol

Structurele partnerships op lange termijn

Het grootste bedrag gaat naar de structurele samenwerking met onze vaste sociale partners. Dit zijn momenteel Beyond the Moon, Bond zonder Naam, Cunina, Free Clinic, M-lisada, Via Don Bosco en Youca. Met We Make Hope werken we samen voor de ophaling van oude kleding en schoenen.
Torfs Fonds

Ons Torfsfonds

Een ander bedrag gaat naar ons Torfsfonds, een fonds voor projecten waarbij onze klanten en medewerkers persoonlijk betrokken zijn.

trooper

Trooper

Lokale verenigingen en goede doelen hebben bij ons echt een voetje voor. Daarom steunen wij hen met plezier het hele jaar door via Trooper. Voor elke aankoop die via trooper.be bij Torfs gebeurt, schenken wij de gekozen vereniging of goed doel een mooie commissie. Op die manier schonken wij al meer dan meer dan 50 000 euro euro aan verenigingen en goede doelen! Geld waarmee zij sneller materialen kunnen aankopen die ze echt nodig hebben. Zoals nieuwe kookpotten bijvoorbeeld :)
#SamenSterk voor ons product
zorgvooronsproduct
Merken met duurzaamheidsvoordelen

Ondertussen vind je in onze collectie al verschillende merken met duurzaamheidsvoordelen terug, merken die alert zijn voor duurzamere oplossingen en die meehelpen aan de verkleining van de afvalberg. Ontdek hier meer over onze veganproducten, producten gemaakt uit gerecycleerde materialen, natuurlijke materialen of gemaakt in de EU. We hebben ook een mooi assortiment vrij van chemische stoffen. Bovendien herken je onze producten met duurzaamheidsvoordelen aan de labels vegan en EU-Made.

#SamenSterk
Draag zelf je steentje bij en ontdek wat jij kan doen

samenfitklanten

Neem deel aan één van onze samenfitevents.
famaco

Geef je schoenen een langer leven door ze goed te onderhouden.

torfsfonds

Dien een project in voor ons Torfsfonds.
samentegenborstkanker

Ga mee de strijd aan tegen borstkanker. Koop het roze lintje van Pink Ribbon of stap mee tijdens De Roze Mars.

draagtas
Neem geen draagtas. Bij elke uitgespaarde draagtas doneren wij 15 cent aan het goede doel.

duurzaam

Koop duurzaam.

inzamelcontainer

Breng jouw oude schoenen en kleding bij ons binnen.

fiets

Kom met de fiets naar onze winkels.